Preview Mode Links will not work in preview mode

Alter Eko


Dec 3, 2018

Mocenský rebalanc pokračuje, i proto nelze na globální scéně čekat zklidnění. To pak jen umocní domácí poblémy Spojených států, Číny, Brazílie a mnoha dalších systémově významných zemí. Podrobnosti nabízí první díl Alter Eko výhledu na rok 2019. 

 

Druhý díl Alter Eko výhledu se zaměří na Evropu a Česko v roce 2019